historiek

Historiek Hof te Muizenhole

 

Er was eens lang geleden…

 

De huidige hoeve getuigt van een rijke geschiedenis die teruggaat tot in de 12e eeuw. Het was toen een goed van de Sint-Pieters-Abdij te Gent en tot de Frans Revolutie is het als pachthof steeds eigendom gebleven van de abdij. De monniken van die tijd hielden hier een goede administratie bij, die momenteel nog terug te vinden is in het Rijksarchief van Gent. In het Latijn geschreven is bijvoorbeeld nog terug te vinden dat een tiende van de opbrengst van de hoeve ‘Musole’ diende geschonken te worden aan de armen van Daventeghem (Deftinge, nu deelgemeente van Lierde). De hoeve was ooit zeer uitgestrekt tot meer dan 160 ha. In de 17e eeuw is een deel van de hoeve (Pluimbroek- Parike) afgesplitst en heeft men daar een nieuw hof opgestart genaamd Hof ter Plancken. Toch bleef in 1677 nog 96 bunders (115 ha) over voor het Hof te Muizenhole. In 1753 werd nog een grote verbouwing uitgevoerd: een koestal voor 15 koeien met jongvee, een paardestal voor 14 paarden en een grote voorraadschuur van 60 m lang. Het zijn deze gebouwen samen met het woonhuis die momenteel nog steeds overeind staan en functioneel zijn.

Volgens de legende verwijst de naam Muizenhol niet naar wat men zou verwachten, maar naar een gaatje in de muur waar destijds het schotelwater van de keuken uitliep. Men noemde dat vroeger het muzegat of muzenhol.

 

Franse revolutie

 

Een keerpunt is de Franse revolutie waarbij het kerkelijk goed openbaar werd verkocht aan privé-personen. Vanaf dat moment kennen we hier een opeenvolging van nieuwe eigenaars en pachters met een wisselende oppervlakte.

 

De familie Depraetere

 

In 1957 streek de familie Charles Depraetere-De Wolf hier neer en baatte er een gemengd bedrijf uit. Het was de tijd dat het paard vervangen werd door de tractor en daarna ging het allemaal zeer snel in de richting van mechanisatie. In 1991 namen hun zoon Guy en vrouw Jenny Druwez het bedrijf over en zetten het bedrijf over naar een akkerbouwbedrijf met vleesvee. In 2010 kwam diens zoon in het bedrijf en toen gebeurde er een belangrijke wijziging: de overstap naar Bio.

 

Zoon Damien

 

Toen Damien interesse had om in het bedrijf te stappen is nagedacht over de toekomst van het bedrijf. De akkerbouw met vleesvee biedt weinig toekomst voor een opvolger, tenzij er een meerwaarde wordt aan gegeven. De overstap naar Bio gaf ons die mogelijkheid. We geloven dat de biologische landbouw een meerwaarde geeft aan de bodem, producten kan voortbrengen met een belangrijke meerwaarde, die bovendien gevraagd én geapprecieerd wordt door de modale consument. Diezelfde consument is wel bereid om een faire prijs te betalen voor een eerlijk en gezond product. Belangrijk is ook het potentieel dat de korte keten biedt en de vraag uit de industrie voor bepaalde groenten.

BIOHOEVE HOF TE MUIZENHOLE

Muizenholstraat 20

9570 Deftinge

info@hoftemuizenhole.be

damien@hoftemuizenhole.be

guy@hoftemuizenhole.be

(Damien) 0474/44 51 11

(Guy) 0475/32 69 36

AARDAPPELAUTOMAAT AAN DE HOEVE

 

In onze aardappelautomaat vind je steeds een aanbod van vastkokende en zachtkokende aardappelen.

Daarbij bieden we hier ook onze seizoensgroenten aan.

BESTELLEN IN DE WEBSHOP EN

AFHALEN OP DE HOEVE

Bestellingen kunnen telkens afgehaald worden op zaterdag tussen 10u en 12u

of na telefonisch contact.

BETALEN

 

Betalen gebeurt cash bij afhaling.

VOLG ONS

© Copyright. All Rights Reserved.